• Postbus 82122
  • 2508 EC Den Haag
  • T: 070 - 304 05 06
  • F: 070 - 404 90 02
  • M: 06 - 523 571 20
  • E: palmen@palmenadvies.nl
Palmen Advies is het organisatieadviesbureau van mw. drs. Patricia M. J. Palmen. Patricia Palmen heeft ruime ervaring op het gebied van het leiden van projecten. Haar kracht is het samenbinden van diverse partijen en het gezamenlijk toewerken naar een resultaat. Ze heeft veel ervaring als facilitator bij interactieve beleidsprocessen. Haar inhoudelijke expertise richt zicht op handhavingsvraagstukken en grootstedelijke problematiek.
  • Handhavingsvraagstukken: Zo is ze bij een aantal gemeenten nauw betrokken geweest bij het formuleren van het handhavingsprogramma. Daarin heeft ze de betreffende gemeenten begeleid in het uitwerken van de risico’s naar een concrete toezichts- en handhavingsaanpak. Bij het ministerie van VROM is ze projectleider geweest van het Actieprogramma ‘Handhaving Bouwregelgeving’.
  • Grootstedelijke vraagstukken. Ze is als projectleider betrokken geweest bij het opzetten van de gebiedsgerichte aanpak in Den Haag. Daarbij staat de samenwerking tussen de gemeentelijke diensten en andere partijen centraal. Ook is er gekeken naar de verhouding tussen programmatisch werken en stadsdeelgewijs werken. Het werken met indicatoren en de relatie tussen outcome en output is daarbij ook meegenomen.
Tot slot als voormalig gemeenteraadslid van de gemeente Enschede heeft Patricia gevoel voor lokaal politiek-bestuurlijke verhoudingen. Voor de oprichting van haar adviesbureau, is Patricia als consultant werkzaam geweest bij (Atos) KPMG Consulting. Meer informatie? Neemt u gerust contact op: via palmen@palmenadvies.nl of via haar mobiele nummer 06-52357120.